logo

 

Algemeen Plaatselijk Belang

 

Herkenbaar en Aanspreekbaar

     
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Laatste nieuws

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotselinge overlijden
van

Rob Pieterman
Rob heeft zich vanaf 2007 in diverse functies met groot enthousiasme ingezet voor het APB,
als fractielid en als voorzitter van het bestuur.
Voor de tweede keer heeft hij in 2015 het voorzitterschap van het bestuur op zich genomen
waarbij hij ambitieus een geheel nieuwe opzet heeft gerealiseerd.
We denken terug aan een ambitieuze man met groot enthousiasme en betrokkenheid met alle inwoners van Etten-Leur.
We bedanken hem voor alle bijdragen die heeft geleverd aan het APB.

We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden veel sterkte en kracht toe om het verlies van Rob te verwerken.

Bestuur, fractie, wethouder en leden van het Algemeen Plaatselijk Belang 
 
Zaterdag 27 augustus 2016
APB   p/a Johan de Wittlaan 9  4871 GR  Etten-Leur  info@apbetten-leur.nl ANBI nr: 84.23.623
© 2007 APB Etten-Leur

 Algemeen Plaatselijk Belang

Etten-Leur